Leerboek psychiatrie hengeveld online dating transgender and dating

Rated 3.94/5 based on 566 customer reviews

De onderbouwing van deze modellen is meestal theoretisch en slechts in beperkte mate gebaseerd op empirisch onderzoek.

is een van de meest waarschijnlijke verklaringsmodellen voor chronische pijn.

Pijn interfereert vaak met het lichamelijk functioneren.

leerboek psychiatrie hengeveld online dating-62

leerboek psychiatrie hengeveld online dating-82

leerboek psychiatrie hengeveld online dating-55

leerboek psychiatrie hengeveld online dating-89

Angst, onrust, onzekerheid, eenzaamheid en verveling kunnen de pijnbeleving verergeren; aandacht, geruststelling, duiding/educatie en afleiding kunnen de pijn verminderen.

Modulatie houdt in dat er veranderingen, zoals verhoogde prikkelbaarheid, plaatsvinden in het centrale zenuwstelsel in reactie op de nociceptieve pijnsignalen (binnen enkele seconden tot uren).

Deze nemen langzaam af als er geen pijnsignaal meer is.

Voor specifieke aanbevelingen bij klachten van het bewegingsapparaat zie de betreffende NHG-Standaarden.

Bij chronische pijn is doorgaans een diepgaande anamnese en meer onderzoek nodig met aandacht voor psychosociale factoren en cognities betreffende de pijn(ervaring).

Leave a Reply